Partner webu

Server housing od Casablanca.cz

Zařízení pro efektivní černobílý tisk v pracovních skupinách

tiskárna - ovládací panelOd instalované kancelářské tiskárny pro pracovní skupiny se zpravidla čeká okamžitá dostupnost, permanentní připravenost k tisku pro každého oprávněného uživatele na pracovišti. Zároveň jde o zařízení, do jehož provozních nákladů se nezanedbatelně promítají výdaje za elektrickou energii, přitom však kancelářská tiskárna v reálu zůstává mnohdy i po značnou část dne prakticky nevyužita. Jak se tedy postavit k tomuto rozporu? Je zřejmé, že výrobek, který má vyhovovat po všech uvedených i jiných stránkách musí být výsledkem určitých kompromisů a uplatnění pokročilých technologií. Výrobci dnes dokáží nabídnout výkonné tiskárny, které díky propracovaným nástrojům pro správu napájení mohou být provozovány velmi efektivně, a to jak při málo, tak při vysoce intenzívním využívání. O energetické účinnosti podnikových tiskáren, jejím rozdílu ve třídě černobílých a barevných zařízení, stejně jako o dalších parametrech a výbavě nejnovějších černobílých tiskáren pro pracovní skupiny se bavíme se zástupci jejich předních výrobců a dodavatelů.

Roztáčí černobílá tiskárna elektroměr méně než barevná?

barvyJak jsou na tom současné nejnovější černobílé kancelářské tiskárny pro pracovní skupiny s energetickou efektivitou v porovnání s výkonnostně a kapacitně srovnatelnými barevnými modely? Vzhledem ke složitější konstrukci, čtyřnásobnému počtu barevných složek a celkově většímu počtu pohyblivých komponent v barevné tiskárně, lze teoreticky předpokládat, že takové zařízení při provozu spotřebuje obecně více energie než černobílý typ. V tom případě by nepochybně šlo o aspekt, který se (vedle dalších) vyplatí zohlednit při výběru nové tiskárny těm firmám, jež tisknou převážně černobílé dokumenty a barevný tisk využívají jen okrajově. Jak to tedy skutečně je? Existují mezi srovnatelnými černobílými a barevnými laserovými či LED tiskárnami jednoho výrobce patrné rozdíly ve spotřebě elektrické energie, nebo jsou tyto rozdíly zanedbatelné, či snad žádné? Některé z následujících odpovědí na tyto otázky možná někoho překvapí.

„Spotřebu elektrické energie prakticky neovlivňuje skutečnost, zda se jedná o barevné nebo černobílé laserové zařízení,“ říká Zdeněk Malý z Brotheru a vysvětluje toto tvrzení faktem, že nejvíce energie zařízení využívá při fixování toneru na papír. „Porovnání spotřeby tudíž ovlivňuje spíše rychlost tisku, a tím i vyšší odvod tepla tiskovým médiem. Obecně tedy lze říci, že stejně rychlé barevné a černobílé zařízení má srovnatelnou spotřebu,“ konstatuje Zdeněk Malý.

Za pravdu mu částečně dává i Daniel Míka ze společnosti Canon. „Nejnovější černobílá multifunkční zařízení splňují přísná kritéria programu Energy Star a energetická spotřeba ve spánkovém režimu je u nich srovnatelná s barevnými zařízeními. V provozním režimu je porovnání obtížnější, nicméně díky pokrokům platformy imageRunner Advance nové generace, zejména u barevných strojů, je i zde hodnocení TEC (Typical Energy Consumption) srovnatelné,“ říká Daniel Míka a tvrdí, že nová multifunkční zařízení Canon obecně patří z pohledu energetické spotřeby (dle nezávislého hodnocení TEC) k vůbec nejlépe hodnoceným ve své třídě.

multifunkce

“Na takto položenou otázku bohužel myslím není možné jednoznačně odpovědět – záleží totiž na více faktorech,“ poznamenává Horymír Martínek z HP. „Obecně je možné říci, že barevná zařízení budou mít vyšší spotřebu elektrické energie, a to zejména proto, že mechanika barevných zařízení je složitější a také zapékání barevných tonerů, které mohou být na tištěné stránce umístěny ve více vrstvách, bude vyžadovat vyšší teplotu. U některých kategorií zařízení tak bude vidět v případě barevné technologie nárůst spotřeby o zhruba dvacet procent. Na druhou stranu se samozřejmě může stát, že nová barevná tiskárna bude mít stejnou nebo nižší spotřebu než monochromatické zařízení, které je již například půl roku na trhu – HP se samozřejmě při vývoji zařízení věnuje také neustálému vylepšování energetické efektivity,“ vysvětluje Horymír Martínek.

Krátkou a jednoznačnou odpověď na otázku rozdílu v energetické efektivitě černovílých a barevných tiskáren má Martin Stočes z Lexmarku: „V podstatě můžeme říci, že spotřeba elektrické energie je při porovnání černobílých a barevných tiskáren srovnatelná. A to jak spotřeba elektrické energie během tisku, tak spotřeba v různých režimech úspory energie (sleep, power saver, standby).“

multifunkce

Petr Horák ze společnosti Schuss Praha, autorizovaného distributora tiskáren Toshiba, uvádí následující: „Jedná se o dnes více a více diskutované téma a v případě realizace kompletního tiskového řešení mohou být hodnoty spotřeby energie zajímavou součástí provozních nákladů, které je nutno eliminovat. V této oblasti jsou MFP značky Toshiba známkou spolehlivosti úspory energie. Toto je pravidelně kontrolováno a všechny modely multifunkcí pro pracovní skupiny jsou držitelem certifikátu Blue Angel a Energy Star. Pokud pak přímo porovnáme tyto veličiny u střední kategorie (A4, 25 str/min), jak v černobílém, tak i v barevném provedení jsou tyto hodnoty jiné pro každý režim daného MFP. Například v provozním režimu jsou hodnoty totožné, v režimu low power a sleep modu má navrch černobílá MFP. Tuto výhodu mají černobílé multifunkce Toshiba oproti barevným také v režimu kopírování. Pokud vyjádřím rozdíl mezi hodnotami, pohybuje se mezi třiceti až sedmdesáti procenty výhod pro černobílé MFP (dle režimů a výkonu zařízení střední kategorie MFP A4, 25–45 str/min),“ vysvětluje Petr Horák.

Šárka Sakařová z Xeroxu se omezila na konstatování: „Protože životní prostředí je pro společnost Xerox velice důležitým faktorem, vyrábí většinu svých výrobků tak, aby splňovaly kritéria mezinárodních environmentálních programů, jakým je například Energy Star.“

Správa napájení – jedna z cest k nižšímu TCO

napajeci snuraNastavení prodlev mezi tiskem a úsporným režimem, různé úrovně „spánku“, to jsou jen nejzákladnější možnosti nástrojů pro správu napájení, kterými disponují moderní kancelářské tiskárny. Co vše v této oblasti současné tiskárny nabízejí? Zohledňují vývojáři power managementu například potřeby takových pracovišť, kde se (ne)pravidelně střídají období častých tisků, čili opakovaného spouštění tiskárny brzy po sobě, s obdobími občasného využití zařízení?

U tiskáren Brother můžeme v tiskovém ovladači nastavit několik možností u doby pro přechod do režimu spánku (zde je pak spotřeba asi šest wattů). „Lze nastavit čas od 1 do 99 minut, nebo ponechat řízení na tiskárně, která sama vyhodnotí četnost tisků a prodlevu mezi nimi,“ vysvětluje Zdeněk Malý ze společnosti Brother.

Daniel Míka hovoří v souvislosti s multifunkčními zařízeními Canon o několika úrovních regulace spotřeby energie, které se týkají vesměs spánkového (klidového) režimu. „Na strojích lze například regulovat, za jakou dobu se stroj sám přepne do klidového režimu a následně je možné u zařízení zprovoznit pouze ty části, které přímo souvisejí s danou úlohou (například se nerozsvítí displej při vzdáleném tisku atd.).“

Stejně jako u tiskáren jiných značek, je i u většiny zařízení HP podle slov Horymíra Martínka možné specifikovat dobu nečinnosti, po které dojde k přepnutí z režimu Ready do režimu úspory energie. „U menších zařízení, která jsou vybavena Instant-On fuserem, toto nastavení v podstatě postrádá smysl, neboť zařízení přechází do úsporného režimu okamžitě po ukončení tisku. V případě příchozí tiskové úlohy se do provozního režimu probudí okamžitě – během vteřiny. V souvislosti s nastavením doby nečinnosti, po které se zařízení uspává, je možno na většině zařízení nastavit i pravidelné usínání zařízení ve večerních hodinách a opětovné probuzení ráno na začátku pracovní doby,“ vysvětluje Horymír Martínek a dodává, že všechna nastavení je možné provádět centrálně z aplikace HP Web JetAdmin.

Jak říká Martin Stočes, všechny tiskárny Lexmark mají funkci Power Saver, která, pokud je aktivní, udržuje teplotu zapékací jednotky na provozní hodnotě po určitý časový interval (doba je specifikována hodnotou určenou v Power Saver menu) následující po dokončení tiskové úlohy. „Perioda je označována jako tzv. Standby mode. Z módu Standby dosahuje tiskárna velmi nízké hodnoty parametru TTFP (čas do vytištění první strany), protože zahřátí zapékací jednotky na teplotu potřebnou pro tisk trvá kratší dobu. Po uplynutí této periody přechází teplota zapékací jednotky na běžnou ‚pokojovou‘ teplotu. Důsledkem této změny teploty je prodloužení času do uvedení tiskárny do provozního stavu. Proces je označován jako studený start (resp. tisk ze studeného startu – po delší době nečinnosti tiskárny).“ Martin Stočes se zmiňuje ještě o další funkčnosti v oblasti správy napájení. „Tzv. Eco mode optimalizuje nastavení tiskárny pro minimalizaci dopadu jejího provozu na životní prostředí (redukce spotřeby energie a papíru, možnosti nastavení Off, Energy, Energy/Paper, Paper).“

Podle tvrzení Petra Horáka multifunkce značky Toshiba hodnotí a uvádí šest kategorií provozních režimů: „Ready – plný výkon a provoz; Low power – stroj je v pohotovostním režimu, ale odběr energie klesá díky menší výhřevnosti pece o třicet procent; Sleep mode – druhá úroveň stroje připraveného k provozu, v tomto případě klesá energie o 89 procent; Soft Off – systémové vypnutí stroje přes ovládací panel MFP (třetí úroveň spánku); Plug in Off – vypnutí stroje do režimu čtvrté úrovně, jedná se prakticky o režim mimopracovní doby. Automatický systém MFP pak v daný čas hlídá správný přechod do požadovaného režimu. Takto je docíleno efektivního řízení spotřeby energie,“ osvětluje možnosti strojů Toshiba Petr Horák.

Černobílé síťové tiskárny a programové vybavení

Samozřejmou součástí výbavy nebo zdarma poskytované podpory každé tiskárny vždy byly a jsou tiskové ovladače. Jaký další software výrobci ke svým současným černobílým tiskárnám pro pracovní skupiny dodávají?

Brother
Zdeněk Malý, technical support

Všechny tiskárny a multifunkce jsou vybaveny programem, který informuje uživatele o stavu zařízení (např. docházejícím toneru). Síťové modely jsou pak dodávány s užitečným nástrojem Driver Deployment Wizard, který umožňuje vytvoření EXE souboru, jenž pak stačí spustit na libovolné pracovní stanici a dojde k jejímu nastavení pro tisk na dané síťové tiskárně.

Canon
Daniel Míka, office product business development

Standardně dodáváme software pro skenování (Color Network ScanGear) a software pro sledování a spravování zařízení na síti (iW Management Console). Volitelně nabízíme celou škálu řešení. Vlajkovou lodí je určitě řešení uniFlow, které umožňuje komplexní řízení tiskových nákladů a zajišťuje bezpečný tisk. V nejnovější verzi je zahrnuto i pokročilé řešení pro převod dokumentů do digitální podoby. Funkčnost multifunkčních zařízení rozšiřuje řada drobných, zásuvných, softwarových řešení (tzv. device centric). Jmenujme například řešení pro přímý tisk všech běžných dokumentů z přímo připojeného USB zařízení, lepší přizpůsobení stroje potřebám jednotlivců, konsolidaci různorodých tiskových podkladů a podobně. Náročným zákazníkům nabízíme integrovaný systém správy dokumentů, řešení Web-2-Print (zadávání, řízení a účtování tiskových zakázek pohodlně pomocí webového klienta) nebo pokročilé řešení pro personalizovaný tisk.

HP
Horymír Martínek, produktový manažer IPG LES

K našim černobílým tiskárnám je standardně dodáván software pro správu tisku. Pokud uživatel potřebuje spravovat menší počet tisků (do patnácti), může využít HP Easy Printer Care. V případě, že je počet spravovaných tisků vyšší, je k dispozici HP Web Jetadmin. Oba programy dokážou poskytovat informace o tisku v síti, stavu tonerů a počtu stran vytištěných jednotlivými uživateli. Uživatel může také jednotlivé tiskárny v síti instalovat a konfigurovat.

CD-ROM

Lexmark
Martin Stočes, key partners sales manager


Kromě ovladačů pro širokou škálu operačních systémů dodáváme standardně na CD i různé utility pro podporu instalace, sledování stavu tiskárny, nebo rozšířenou obousměrnou komunikaci mezi tiskárnou a počítačem. Dále také uvádíme informace o možnostech stažení dalších programů a utilit prostřednictvím internetu. Volně ke stažení a používání nabízíme například software Markvision Professional, který umožňuje dálkovou správu a sledování více zařízení najednou. Je to velmi šikovný a užitečný nástroj zejména pro administrátory podnikových a firemních sítí.

Toshiba
Petr Horák, channel account manager, Schuss Praha

Výbava softwarovými nástroji je u produktů MFP značky Toshiba dnes velice obsáhlá. Rozdělme ji tedy na softwarové nástroje, které jsou součástí stroje (jako je například: systémová práce se šablonami, DMS systém e-filing, kompletní práce s uživatelskými účty a kódy ve velmi detailním zpracování). Dále je zde řada softwarových nástrojů, které můžeme označit jako doplňková příslušenství. Ceny a úroveň využití v projektech tiskového řešení nejsou řízené tabulkovou cenou, a proto bych si ponechal tuto „kuchařku“ v kuchyni společnosti Schuss Praha.

Xerox
Šárka Sakařová, produktová manažerka

Vedle standardního vybavení síťových tiskáren vestavěným serverem patří k našim síťovým produktům další velice užitečné nástroje. Aplikace PrintingScout poskytuje kdykoli v průběhu tiskové úlohy okamžité instrukce, v případě že tiskárna vyžaduje zásah ze strany uživatele. Nástroj k okamžitému odstraňování problémů PhaserSmart nahrazuje potenciální objednávky servisu třicetivteřinovým automatizovaným řešením, které uživatelům umožňuje rychlý návrat k práci.

E-mailem zasílané výstrahy usnadňují práci v případě, že tiskárna vyžaduje zásah ze strany uživatele (docházející toner, zaseknutý papír atd.). Přímý tisk PDF souborů bez nutnosti jejich otevírání v aplikaci Adobe Acrobat. Tato aplikace je ideální pro tisk archivovaných souborů PDF a vyžaduje pevný disk.


Novinky v černobílém kancelářském tisku
Co nového v oblasti černobílých síťových tiskáren a s nimi souvisejících služeb mohou dodavatelé firemním zákazníkům nabídnout?

Zdeněk Malý, Brother: V následujících měsících společnost Brother představí nové laserové tiskárny určené pro malé pracovní skupiny, které kromě síťového rozhraní nabídnou také duplexní tisk.

Daniel Míka, Canon: Canon je v podstatě synonymem pro kvalitní a spolehlivé produkty a zákazníci tyto atributy našich strojů velmi oceňují. Laťka je nasazena sice vysoko, ale naším cílem je přinášet ještě lepší služby i stroje. U nových produktů se zákazníci mohou těšit na celkově nízké náklady na provoz, podstatně snazší údržbu, a především jednoduchost použití.

Horymír Martínek, HP: Jednou z našich nejvýznamnějších novinek letošního roku je v oblasti laserových tiskáren nový standard tisku přes internet – technologie ePrint, která umožňuje pohodlný tisk z jakéhokoli zařízení, ať už jde o PC, notebook či smartphone. Technologie HP ePrint přiděluje každé tiskárně e-mailovou adresu, která umožňuje snadný tisk dokumentů v kanceláři, pokud je uživatel v terénu. Zároveň usnadňuje tisk dokumentů zákazníkům a kolegům, kteří jsou v kanceláři na návštěvě – bez nutnosti instalace ovladačů a softwaru.

Martin Stočes, Lexmark: Síťové tiskárny a multifunkce od Lexmarku jsou kompaktní zařízení, která lze díky jejich parametrům plně integrovat do běžného kancelářského prostředí. Díky nové technologii fuseru jsou tiskárny schopny zahřát se velmi rychle na provozní teplotu a významně tak zkrátit dobu do vytištění první strany. Disponují módem Eco pro snížení úrovně spotřeby elektrické energie a módem Quiet pro snížení hladiny provozního hluku. Úplnými novinkami jsou podavač „Duo drawer” kombinující standardní vstupní podavač na 550 listů se stolistovým multifunkčním podavačem a dále integrace WiFi rozhraní do laserové tiskárny (vybrané modely s označením dw). Standardem u středních a vyšších multifunkcí jsou barevné dotykové displeje zrychlující a zjednodušující obsluhu.

Petr Horák, Schuss Praha (Toshiba): Svým zaměřením je naše společnost, distributor MFP značky Toshiba, integrátorem řešení s přidanou hodnotou. Také proto není našim záměrem atakovat trh prostřednictvím ceny. Služba, kterou dnes naši zákazníci mohou očekávat od našeho řešení, je svým způsobem více spojená s dokumentem jako takovým než s hardwarovým vybavením a cenou za A4. Tedy nejdříve ukážeme zákazníkovi, co má tisknout, proč to má tisknout, a proč třeba ne. Potom ukážeme cestu, na čem tisknout. Spojení těchto dvou faktorů, tj. práce s dokumentem a výběr techniky, může vést k úspěchu. Nedílnou součástí je pak kontrolní nástroj dodržování všech nastavených procesů, aby bylo dosaženo právě očekávané efektivity práce a ekonomické výhodnosti celého řešení.

Šárka Sakařová, Xerox: V kategorii kancelářských síťových tiskáren nově nabízíme službu pod názvem „4leté servisní zabezpečení“, která prodlužuje záruku na čtyři roky a výrazně snižuje provozní náklady.
Čtyřleté servisní zabezpečení představuje plnou péči ze strany Xeroxu o zakoupený stroj. Jedná se o službu, díky níž zákazník získá ke svému tiskovému zařízení řadu výhod nad rámec standardní záruky včetně garantovaných nákladů na tisk. Fakticky si tak může prodloužit a prohloubit záruku, a to až na čtyři roky.
Servisní zabezpečení umožňuje plánování nákladů na kopírování nebo tisk. Na základě předpokládaného objemu kopírování či tisku může zákazník plánovat své náklady. Odpadá tak investice do spotřebních a provozních dílů a jejich skladování. Neplatí se nic dopředu, ale tři měsíce zpětně.


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci
 

Komentáře  

 
0 #4 Olda 2017-02-21 15:58
Podívej se na eshop swisstoner.cz, dohledáš to tam i podle tipu tiskárny :-)
Citovat
 
 
0 #3 Adam 2017-02-14 21:37
d
Citovat
 
 
0 #2 Sarka 2017-02-14 21:36
s
Citovat
 
 
0 #1 Martin 2017-02-14 21:35
Dobrý den, prosím kde nakupujete tonery? a jak poznám jaký toner mám koupit do své tiskýárny?
Citovat