Partner webu

Server housing od Casablanca.cz

Stroje pro (kancelářský) tisk ve velkém

podavačZvláště v současné době snad všechny podniky hledají různé cesty, jak dosáhnout úspor. Jednou z oblastí, kde lze často k úsporám najít prostor, je firemní tisk. Vlastnictví a provozování tiskáren, především pak těch vysoce výkonných a produktivních, může být při nevhodné správě, volbě a (ne)dodržování provozních pravidel, nedostatečných kontrolních mechanismech apod. nákladově velmi neefektivní. Mnohé kroky pro optimalizaci TCO musejí učinit firmy samotné, významně jim v tom však mohou pomoci vhodné nástroje a služby poskytované dodavatelem tiskárny, popřípadě třetími stranami. Nejen o konkrétních řešeních v souvislosti s kancelářským velkoobjemovým tiskem, jež mají společnostem pomáhat optimalizovat náklady na tisk, se bavíme se zástupci renomovaných výrobců či dodavatelů těchto výkonných strojů.

Možností, jak zefektivnit firemní tisk, je řada

Jak a čím dnes výrobci či dodavatelé high-end tiskáren vycházejí v rámci své produkce vstříc firemním zákazníkům – zájemcům o nový stroj, kteří hledají právě v oblasti tisku prostor pro úspory? Jinými slovy, jaké tyto společnosti ke svým nejnovějším hardwarovým produktům nabízejí speciální nástroje, funkce, služby, příslušenství, které mohou firmě, pořizující si novou výkonnou tiskárnu, pomoci optimalizovat náklady na tisk?

ovládací panel MFP

„Optimalizace firemních nákladů je jedním z našich hlavních cílů, proto jsou všechny technologie vyvíjeny sice s cílem dosáhnout maximální kvality, ale současně klademe důraz i na zvyšování úspor,“ říká Daniel Míka z Canonu. „Problémy středně velkých firem, které často disponují staršími zasíťovanými tiskárnami, řeší například produktová řada Canon imageRunner. Zároveň lze tyto produkty podpořit softwarem uniFlow a jedno multifunkční zařízení pak může využívat kolem dvaceti uživatelů. To šetří i náklady spojené s prostory, což se znatelně projevuje například v nákladech firem, které provádí průzkumy trhu a poskytují poradenství. Canon C9070V jejich rozpočtech se totiž objevují jen dva hlavní náklady: na lidskou sílu a na prostory,“ vysvětluje Daniel Míka. „Navíc nová zařízení splňují přísné podmínky nízké spotřeby energie a pravidelně přináší průlom ve snížení servisních nákladů (například delší životnost tiskových válců, nižší spotřeba tonerů, jednodušší údržba). A konečně vybrané tiskárny Canon umožňují spolu s naším řešením optimalizovat a automatizovat i ‚zvyklosti‘ běžných uživatelů – šetřit náklady automaticky oboustranným tiskem, správně automaticky zvolit výstupní zařízení podle počtu stran a požadavků na barevný nebo černobílý výstup atd.“ Samozřejmostí v nabídce Canonu jsou podle slov Daniela Míky softwarové doplňky, funkce a služby, které šetří uživatelům náklady a čas. „Proto nabízíme tiskárny, které se vyznačují i mimořádně rychlou odezvou. Technologie Quick First-Print umožňuje dosažení vysoce kvalitních barevných výtisků a kopií během několika sekund, a to i z režimu odstavení. Již v roce 2003 uvedená platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) dovoluje Canonu a jeho partnerům integrovat multifunkční zařízení do celopodnikových systémů a pracovních postupů. Řada aplikací podporuje obchodní proces zákazníka a umožňuje mu profitovat z plně flexibilní správy dokumentů,“ říká Daniel Míka a zmiňuje se ještě o nejúspěšnější aplikaci pro tiskárny Canon, uniFlow Output Manageru, který zajišťuje bezpečnost tisku a umožňuje firmám kontrolu nákladů s tiskem spojených.

tiskárna HP Také HP samozřejmě svým zákazníkům nabízí řešení, která jim mohou pomoci zefektivnit provozování podnikových tiskáren. Horymír Martínek z HP v této souvislosti uvádí speciální technologii, kterou tento výrobce již nějakou dobu vybavuje své laserové tiskárny. „Jedna z posledně uvedených barevných laserových tiskáren HP (na českém trhu dostupná od listopadu 2009) určených pro vysokou pracovní zátěž, Color LaserJet Enterprise CP4525 s maximální měsíční provozní zátěží 120 000 stran A4 a doporučenou zátěží 2 500 až 10 000 za měsíc, disponuje technologií HP Instant-on. Jedná se o špičkovou technologii zapékání, která zajišťuje rychlejší zahřátí z úsporného režimu a tisk první stránky do 18 sekund. Díky této technologii dochází k výraznému snížení spotřeby energie a papíru,“ říká Horymír Martínek.

Pokud jde o problematiku optimalizace nákladů na tisk, přístup společnosti Lexmark lze podle tvrzení jejího zástupce Josefa Zemana rozdělit na dvě základní oblasti: optimalizace z pohledu provozního modelu a optimalizace z pohledu zefektivnění využívání našich zařízení. „Z provozního hlediska můžeme zákazníkům nabídnout několik variant provozu zařízení formou pronájmu, a to od prostého pronájmu zařízení bez jakýchkoliv dalších služeb přes zajištění dodávek spotřebního materiálu či servisu až po skutečně řízené tiskové služby zahrnující také konzultační služby spojené s kontinuální optimalizací provozu zařízení. Lexmark W850dnTímto zákazníci výrazně eliminují investiční prostředky a v případě využití plného rozsahu našich výše uvedených služeb také výrazně optimalizují provoz svého tiskového prostředí. Nutno podotknout, že se v kontextu řízených tiskových služeb nebavíme o zákazníkovi pořizujícím jeden nový stroj, ale nahlížíme na zákazníkovo komplexní tiskové prostředí. Z pohledu zefektivnění využívání tiskových zařízení nabízíme řadu funkcí, nástrojů a řešení, kterými zákazníkům pomáháme výrazně snižovat tiskové náklady,“ říká Josef Zeman z Lexmarku. „Pokud začneme od nejzákladnějších a nejjednodušších nástrojů či funkcí, pak se jedná o důsledné využívání duplexního tisku, tisku více stran na jeden list, využívání tiskárny v Eko módu či tisk se sníženou úrovní sytosti toneru. Postoupíme-li dále, lze zmínit nástroje sledující optimalizaci nákladů, jako jsou aplikace pro sledování tisku na úrovni jednotlivých uživatelů, zabezpečení tisku a další, které patří do kategorie softwarových aplikací integrovaných přímo v našich zařízeních, a to nejen těch nejvýkonnějších.“ Josef Zeman poznamenává, že jde o nástroje, které pomáhají výrazně snižovat celkové tiskové náklady. „Možná by se řada zákazníků divila, jak výrazně lze snížit objem tisku pouhým nasazením jednoduché aplikace pro sledování tisku na jednotlivé uživatele. Další rozsáhlou kapitolou je využití softwarového prostředí zařízení Lexmark pro automatizaci jednoduchých pracovních postupů či vytvoření specifických zákaznických řešení, které výrazně přispívají k optimalizaci nejen nákladů na tisk, ale také k celkové efektivitě procesů a pracovních postupů našich zákazníků.“

Oki B930dxf„Z produktového portfolia společnosti Oki Printing Solutions patří do oblasti high-end/maloprodukčních zařízení pouze několik nejvyšších modelů,“ říká Radek Cinádr z Oki. „Pro analýzu a optimalizaci tiskových nákladů nabízíme zákazníkům zejména nástroj Print Control, který umožňuje nejen detailně sledovat veškeré dění na zařízeních Oki a přehledně reportovat získané informace, ale také jednoduše účtovat a podle daných pravidel případně nastavovat a omezovat uživatelská práva na zařízení. Dalším příkladem je pak nástroj Color Access Policy Manager – aplikace určená pro správu zařízení s ohledem na jednotlivé uživatele, aplikace a počítače, z nichž je možno k tisku ze zařízení přistupovat.“

Toshiba, kterou na českém trhu zastupuje společnost Schuss Praha, věnuje podle slov Petra Horáka diskutované problematice velký prostor, přičemž výsledkem takovýchto aktivit je tiskové řešení, které se skládá z hardwarového vybavení a široké škály podpůrných nástrojů. „Již základní výbava produkčních multifunkčních zařízení Toshiba disponuje velmi slušnými nástroji pro správu tisku, které mají za úkol optimalizovat a sledovat procesy tisků u klienta.Toshiba eStudio 855 Dovolím si tvrdit, že správně zvolená kategorie produkčního multifunkčního zařízení (výkon, výbava a podobně) tvoří minimálně padesát procent úspěchu vedoucího k budoucím úsporám nákladů tiskové služby. Dalším faktorem ovlivňujícím možné úspory je pak správné začlenění vhodného počtu uživatelů do takovéhoto tiskového prostředí. Správnou investicí u správného partnera (ne tedy nejlevnější vstupní investicí u „nejlevnějšího“ partnera) získá firma nejen kvalitní službu, je možné také nastavit optimální práci s dokumentem, která přinese úsporu nákladů, ale hlavně dnes nejzajímavější úsporu lidských zdrojů.“ Petr Horák ze společnosti Schuss Praha tvrdí, že skloubení všech výše popsaných faktorů garantuje očekávanou úsporu.

Analýza tiskového prostředí – základ správného výběru

velkoobjemová kancelářská tiskárnaI když pořizujeme pouze osobní tiskárnu, snažíme se uzpůsobit její výběr svým skutečným tiskovým potřebám, plánovanému účelu a intenzitě využívání. Dvojnásob je to samozřejmě důležité u velkých podnikových tiskáren, kdy pořízení a provozování nevhodně zvoleného řešení by znamenalo nepřiměřené plýtvání firemními financemi. Výkonnou velkoobjemovou tiskárnu si firma či podnik většinou nepořizuje jako hotový „krabicový“ produkt a k rozhodnutí o investici do konkrétního tiskového řešení zde již obvykle nepostačí odhad budoucího využívání stroje, produktové listy a ceník nabízených zařízení. Aby investice byla efektivní, měla by pořízení stroje, který má být schopen bez problémů produkovat minimálně sto tisíc výtisků za měsíc, předcházet poměrně důkladná analýza stávajícího tiskového prostředí a tiskových potřeb firmy. Její realizaci, zvláště u větších společností, je vhodné svěřit některé ze specializovaných firem. Výhodou ale může být také možnost nechat si provést analýzu a posléze implementaci navržených produktů a služeb do vlastního firemního prostředí již vybraným dodavatelem tiskových řešení. Je pochopitelné, že v takovém případě bude hledání optimálního řešení směřovat k doporučení produktů daného výrobce či dodavatele. Jaké možnosti dnes tedy v tomto směru nabízejí výrobci a dodavatelé nejvýkonnějších tiskáren?

„Podniky si uvědomují nezbytnost tisku, ale zároveň se mnohdy nezajímají o skutečné náklady a nemají ani přehled o možnostech pro zlepšení,“ říká Daniel Míka z Canonu. „Přitom náklady spojené s tiskem dosahují pěti procent nákladů IT oddělení a každým rokem rostou o třicet procent. Proto nabízíme službu Tiskový audit. V jeho rámci vytvoříme analýzu tiskového prostředí a doporučíme možnosti pro zlepšení a úspory nákladů. Službu realizují specializovaní konzultanti společnosti Canon (Canon Solution Business Consultant) a obdobně vyškolení odborníci našich certifikovaných partnerů. Osou všech služeb tiskového auditu je systém zúčtování dokumentů, který lze snadno včlenit do IT infrastruktury. Systém potom sleduje objemy tisku dokumentů podle jednotlivých uživatelů nebo pracovních skupin či oddělení. Zákazník po ukončení tiskového auditu obdrží podrobnou prezentaci, která obsahuje kompletní infrastrukturu tisku: diagram s plánem kanceláří a umístění tiskových zařízení, úplné posouzení nákladů a podrobná doporučení, kde lze uspořit náklady a zlepšit produktivitu,“ vysvětluje Daniel Míka.

Audit tiskového prostředí nabízí také společnost HP, v jeho rámci se posuzují skutečné náklady. Audit podle slov Horymíra Martínka nabízí několik úrovní vyhodnocení stávajícího tiskového prostředí, od jednoduchých webových nástrojů pro předběžné zpracování dat až po rozsáhlý audit a analýzu tiskového prostředí, při kterém konzultanti HP zpracují studii aktuálních celkových nákladů a navrhnou řešení optimalizující tyto náklady.

„Pokud se jedná o velkého mezinárodního zákazníka s přímým kontraktem, obvykle využíváme podporu a know-how našich zkušených specialistů z evropských středisek sdílených služeb,“ vysvětluje Josef Zeman z Lexmarku a dodává, že u ostatních zákazníků jsou tyto služby obvykle prováděny prostřednictvím certifikovaných partnerů společnosti Lexmark.

Oki nabízí podle tvrzení Radka Cinádra možnost analýzy prostřednictvím své autorizované partnerské sítě prodejců.

„Tým společnosti Schuss Praha zabývající se diskutovanou problematikou takovouto službu nabízí a úspěšně integruje u svých zákazníků“, říká Petr Horák, zároveň však dodává, že se přesto proti takovýmto praktikám analýzy tiskového prostředí výrazně ohrazuje. „Analyzovat, ať už za peníze, nebo zdarma, se dá prakticky všechno. Dovolte mi ale začít u samotného předmětu analýzy. Na prvním místě je tady dokument a procesy s ním spojené. Tedy provádět analýzu tiskového prostředí bez analýzy práce s dokumentem nemá vekou vypovídající hodnotu. V současné době již nejsou na místě součty tiskáren a MFP a pak něco vyhodit přesunout nebo nahradit, ale především je zapotřebí analyzovat práci s dokumenty jako takovými. K tomuto účelu jsou ve společnosti Schuss Praha dva pracovní týmy. Tým tiskového řešení a tým document management systému. Tiskové zařízení je do celkového prostředí zařazeno jako pouhý ‚předmět vykonavatel‘ ze kterého vystupuje potištěný papír,“ tvrdí Petr Horák.

Co je nového v nejvyšší třídě tiskárenCanon
Daniel Míka, Office Product Business Development

Jsme dlouhodobě trojkou v počtu amerických patentů. Canon i v období ekonomického poklesu nejen neomezil, ale dokonce navýšil investice do výzkumu a vývoje, takže je zřejmé, že nové technologie přichází s každým novým produktem. Zejména pro výše uvedený segment platí i to, že nová zařízení jsou stále „inteligentnější“, a tedy lépe připravena například pro integraci s celopodnikovými systémy (bezpečnost informací, kontrola a snížení nákladů, centralizovaná administrace) nebo na plnění náročných úloh flexibilního produkčního tisku s možnostmi on-line účtování. S tím přichází dramatický pokrok v oblasti softwaru a hardwaru řešení Canon. Proto jsme například podstatně rozšířili tým konzultantů pomáhajících našim zákazníkům navrhnout tisk jako součást celkového řešení jejich konkrétních úloh.

Lexmark
Josef Zeman, large account manager
 
V minulém roce došlo k zásadní obměně celého našeho portfolia (uvedli jsme na trh celkem 76 nových modelů). V kategorii high-end produktů jsme totálně obměnili naše portfolio v oblasti „mono“ produktů (A3/A4 tiskárny/multifunkce). V letošním roce mohou zákazníci očekávat obdobnou produktovou obměnu v oblasti zařízení určených pro barevný tisk.
 

Oki
Radek Cinádr, technical executive

Aktuální novinkou u Oki je rozšíření portfolia grafických tiskových řešení, a to o dva produkty. Prvním z nich je konfigurace ES9410XF, což je tiskárna ES9410 spojená se softwarovým ripem EFI Colorproof XF. Levnějším řešením, vhodným pro jednoho uživatele, je model ES9410eX (tiskárna ES9410 a softwarový rip EFI eXpress).

Toshiba
Petr Horák, channel account manager, Schuss Praha

Přestože koncern Toshiba přichází se stále novou technologií produkčních zařízení, směr inovace směřuje spíše do přidané hodnoty takovýchto zařízení, což jsou aplikace pro archivaci dokumentů, schopnost práce s vytěžováním údajů z dokumentů a podobně, ale to jsme sklouzli od tisku ke skenování. Měl-li bych se držet odpovědi na otázku, odpovím, že je za dveřmi nový segment malonákladového tisku v podobě plnobarevného multifunkčního zařízení pro pracovní skupiny eStudio2020 Toshiba. Segment černobílých produkčních zařízení byl kompletně obnoven na konci roku 2009 řadou eStudio555/655/755/855. Ve třídě barevných produkčních zařízení končíme první rok od uvedení nové modelové řady eStudio5520/6520/6530.

Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci