Správa napájení a řízení spotřeby v serverovnách a datových centrech s PDU

2023 10 PDU 1Serverovny a datová centra hrají klíčovou roli v moderním IT světě, a proto je efektivní řízení jejich spotřeby energie nezbytné. Klíčovým prvkem pro dosažení této efektivity jsou rozvodné jednotky napájení (Power Distribution Units – PDU). Tato zařízení s inovativními funkcemi a vlastnostmi pomáhají optimalizovat a kontrolovat spotřebu energie v serverovně či datovém centru.


Co je PDU a jak funguje?
PDU, neboli rozvodná jednotka napájení, je zařízení určené k rozvodu elektrické energie do několika zařízení z jednoho zdroje. Tento zdroj může být například rozvodná síť či záložní zdroj v podobě systému UPS nebo generátoru. Z PDU jsou pak napájena veškerá další zařízení v rackové skříni. Principem řízení spotřeby je možnost vzdáleného ovládání jednotlivých zásuvek (zapnutí/vypnutí) a monitoring jejich spotřeby el. energie a také uvolněné množství CO2 do atmosféry (v reálném čase/historicky) včetně generování názorných diagramů průběhu proudu, napětí, frekvence atd. Funkcionalita je samozřejmě závislá na zvoleném modelu.

Flexibilita a variabilita
Jedním z významných producentů PDU jednotek patří bezesporu společnost CyberPower a tomu odpovídá i její šíře nabízených modelů s různými vlastnostmi, které odpovídají různým potřebám. Proto si na jejich příkladu představíme jednotlivé možnosti. PDU umožňují různé způsoby montáže, což zahrnuje jak horizontální, tak i vertikální montáž dle možností konstrukce racku. Jejich otočný displej LCD se automaticky přizpůsobuje pozici PDU, což zajišťuje snadnou čitelnost informací.
Dále je z hlediska instalace výhodné možnost otočit kabelový přívod o 90 stupňů, což usnadňuje uložení kabelů (boční vedení/přední vedení).

2023 10 PDU Hot-swappableLCD

Foto: zdroj CyberPower

Spektrum vlastností dle potřeb
PDU nabízí následující škálu funkcí. Základní jednotka umožňuje pouze rozvod elektrického napětí. Měřená jednotka již měří spotřebu celé jednotky a informace zobrazuje na svém displeji. Vzdáleně monitorovaná jednotka pak přidává možnost sledování spotřeby přes internet. Přepínaná jednotka je již schopna vypínat a zapínat jednotlivé zásuvky a nejvyšší řada pak přidává i jejich individuální monitoring.

2023 10 PDU -tabulka funkcí

Foto: zdroj CyberPower

PDU od CyberPower jsou vybaveny uživatelsky konfigurovatelným barevným displejem LCD, který umožňuje změnit barvu displeje pro pohodlné odlišení a identifikaci. Když dojde k systémové výstraze, displej se automaticky změní na červenou barvu, což usnadní detekci problémů. Navíc, displej LCD lze vyměnit bez nutnosti vypnutí napájení, což v případě potřeby přináší delší dobu provozu. Velmi dobrou funkcí jsou u třífázových PDU barevné LED diody u každé jednotlivé zásuvky, které signalizují, z jaké fáze je zásuvka napájena. Díky tomu lze optimálně rozdělit zátěž na jednotlivé fáze.

Účinnost a spotřeba energie
Jelikož PDU jednotky instalujeme mimo jiné i pro hlídání a snižování provozních nákladů, je nutné při výběru hlídat i spotřebu samotné jednotky. PDU od CyberPower se vyznačují nízkou spotřebou energie, přibližně 4,5 W v klidovém stavu, což je ekonomické a přínosné pro životní prostředí. Nabízejí vysoce přesné měření proudu, výkonu a napětí, což následně umožňuje uživatelům optimální využití napájení a správu účinnosti energie celého racku.

2023 10 PDU MeasurementAccuracy

2023 10 PDU  obrazovka spotřeby

Foto: zdroj CyberPower


Centralizovaná správa
V případě, že máte jednotky se vzdálenou správou, případně přepínatelné verze s monitoringem jednotlivých zásuvek, je součástí jejich dodávky podnikový software PowerPanel, který zajišťuje snadnou správu více zařízení a PDU i v různých datových centrech. Tento software poskytuje dynamické řídicí panely, analytické grafy a reporty, což umožňuje uživatelům sledovat stav zařízení v reálném čase. Lze si v něm nastavit plán rozmístění racků v serverovně a přiřadit k nim jednotlivá sledovaná zařízení. Následně je možné rychle identifikovat případné zdroje problémů, včetně konkrétního místa pro servisní zásah.

2023 10 PDU -power panel 1  2023 10 PDU -power panel 2

Foto: zdroj CyberPower

Další funkce pro snadnou správu
Mezi další vlastnosti patří uživatelsky upgradovatelný firmware přes USB, možnost propojení a správy až čtyř PDU prostřednictvím jedné IP adresy (DaisyChain), možnost vzdáleného monitorování prostředí (teploty a vlhkosti) a zámky zásuvek IEC, které zajišťují mechanické upevnění napájecích kabelů a zabránění náhodnému odpojení.

Závěr
PDU jsou výborným řešením pro řízení spotřeby energie ve vašem datovém centru či serverovně. Při jejich návrhu rozhodně investujte čas a do projektu zahrňte plánování vaší sítě a zabezpečení napájení a jeho správy i s ohledem na budoucí rozvoj. To znamená například i z pohledu dostatečné rezervy v příkonu a počtu zásuvek pro možnost doplnění budoucích zařízení.
PDU se svými funkcemi a širokou nabídkou modelů jsou schopny vyřešit vzdáleně mnoho kritických situací, pro které byla nutná fyzická přítomnost technika. Jedná se například o řízené vypínání serverů a spotřebičů dle důležitosti pro dosažení požadované spotřeby energie. Anebo naopak nastavení automatického postupného zapínání nebo vypínání jednotlivých prvků infrastruktury (servery, firewall, DHCP, úložiště, aplikace, …), aby nedošlo k přetížení jističů, nebo nefunkčnosti systému z důvodů nedostupnosti očekávaných služeb.
Jednotky PDU zaručují flexibilní a účinné řešení pro distribuci energie a v případě vzdálené správy a monitoringu spotřeby na úrovni fyzických zásuvek jsou schopny efektivně šetřit lidské zdroje, snižovat provozní náklady, uhlíkovou stopu a výrazně zvyšovat spolehlivost celého provozu i s ohledem na nové výzvy např. v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nemluvě o tom, že přináší novou úroveň do oblasti vzdálené správy serverů a datových center.

Zpracováno z podkladů společnosti CyberPower.
Přehled jednotlivých řešení je zde:
https://www.cyberpower.com/eu/cs/product/overview/power_distribution_units
nebo video:
https://www.youtube.com/watch?v=J4nYZTMrfig


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci